مرکز تحقیقات برنج کشور

برنج
دانلود فایل اصلی مرکز تحقیقات برنج کشور از سایت

دانلود فایل

تحقیق مرکز تحقیقات برنج کشور در حجم 94 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:فهرست مطالبفصل اول: کلیات 1مقدمه 21-1) تبیین موضوع پروژه 2
1-1-1)معرفی موضوع پروژه 2 2-1-1)معرفی برنج 4 1-2-1-1)گیاهشناسی برنج
42-2-1-1) شرایط مناسب کشت برنج 52-1)ضرورت طرح موضوع 6  3-1) معرفی
سایت پروژه 7             1-3-1) مکان یابی سایت پروژه 7     2-3-1) برخی
از دلایل انتخاب سایت 8 4-1) روش جمع آوری اطلاعات پروژه 85-1) معرفی روش و
فرایند طراحی 9نتیجه گیری 9فصل دوم: مبانی نظری طرح 11مقدمه 12   
1-2) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی 12  1-1-2) تعاریف اولیه ی تحقیق
12 1-1-1-2)مفهوم تحقیق و محقق 12  2-1-1-2) عوامل تعیین کننده در زمینه ی
یک کار تحقیقاتی 13  3-1-1-2) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی 14  
4-1-1-2) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور 15 2-1-2) شرح وظایف سازمان
ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی 19   2-2) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی
201-2-2) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی 201-1-2-2)مرکز
تحقیقات برنج آمل 212-1-2-2) مرکز تحقیقات برنج گیلان 28 2-2-2) معرفی و
تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی 30     1-2-2-2)مرکز ملی تحقیقات
هواشناسی 302-2-2-2): مرکز تحقیقات بالینی لیبسون 343-2) معیارهای نظری
برای طراحی مراکز تحقیقاتی 39  نتیجه گیری 40فصل سوم : بستر طراحی 42 
مقدمه 431-3) مطالعات اقلیمی سایت پروژه 431-1-3) سیمای اقلیمی
مازندران 431-1-1-3) دما 44 2-1-1-3) رطوبت 44  3-1-1-3) ميزان بارندگي
454-1-1-3) تابش آفتاب 462-1-3)سیمای اقلیمی شهر بابلسر 471-2-1-3)
توزيع زماني و مكاني بارش 47 2-2-1-3)نم نسبي 473-2-1-3) يخبندان
484-2-1-3) درجه حرارت 48 5-2-1-3) باد 483-1-3) پوشش گياهي
494-1-3) زمین شناسی 495-1-3) سوانح طبیعی502-3) مطالعات کالبدی فضایی
شهر 501-2-3) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر 501-1-2-3)روند شکل گیری و
مراحل توسعه ی شهر 502-1-2-3)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری 50
3-1-2-3)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری 512-2-3)ساختار فضایی
کالبدی شهر 511-2-2-3) عناصر خطی 512-2-2-3) عناصر پهنه ای 523-2-2-3)
نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی 523-3) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر
521-3-3) معماري بومي مازندران 521-1-3-3)شرايط محيطي حاكم بر معماري سنتي
مازندران 532-1-3-3)روش هاي عمده ساخت بناهاي مسكوني سنتي 532-3-3) مفاهيم
سنتي معماري منطقه 541-2-3-3) خانه 542-2-3-3) ايوان و تالار
543-2-3-3) بام 55   4-2-3-3) حصار 553-3-3) معماري خانه هاي شهري
554-3) معرفی سایت با نقشه و تصویر 561-4-3) معرفی سایت با نقشه
573-4-2) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن 585-3)احکام حاصل از
قوانین شهری و اقلیم 62نتیجه گیری 63فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی
65مقدمه 661-4) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج 662-4)مساحت
فضاهای خرد و کلان 713-4)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج 76نتیجه
گیری 76فصل پنجم : فرایند طراحی 78 مقدمه 791-5) تحلیل سایت 792-5)
مکان یابی بنا در سایت 803-5) ایده های اولیه 814-5) تحلیل گزینه ی برتر
885-5) ملاحظات سازه ای مجموعه 896-5) سناریوی حرکت در فضا90فهرست
الفبایی منابع و مآخذ93 فهرست تصاویرفصل اول: کلیات 11-1) 
موقعیت مازندران در کشور 72-1) موقعیت بابلسر در مازندران 7فصل دوم: مبانی
نظری طرح 111-2)  نمایی از ساختمان در حال ساخت مرکز تحقیقات برنج آمل
212-2)  نمایی از ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات برنج آمل 243-2)  مزرعه ی
آزمایشی مرکز تحقیقات برنج آمل 254-2)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل
255-2)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل 266-2) پلان ساختمان در دست احداث
مرکز تحقیقات برنج آمل 277-2) مقطع  ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج
آمل 278-2) نمای ساختمان مرکز تحقیقات برنج گیلان 289-2) نشاء برنج در حال
آزمایش 3010-2) محقق در حال کاشت نشاء برنج 3011-2) مرکز ملی تحقیقات
هواشناسی 3112-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 3213-2) مرکز ملی تحقیقات
هواشناسی 3214-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 3315-2) مرکز ملی تحقیقات
هواشناسی 3316-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 3417-2) سایت پلان مرکز
تحقیقات بالینی لیپسون 3618-2) نمای مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 3619-2)
پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 3720-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات
بالینی لیپسون 3721-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 3822-2)
پنجره ی امید مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 39فصل سوم : بستر طراحی 42  1-3)
سایت منتخب برای طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور 572-3) دید کلی به سایت پروژه
583-3) مسیر سواره ی اصلی به سایت 584-3) مسیر سواره ی فرعی به سایت
595-3) کوچه ی 11 متری پشت سایت 596-3) دید از غرب ( بلوار دانشگاه ) به
سایت 607-3) دید از شمال به سایت 608-3) دید از داخل سایت به بیرون
619-3) دید از داخل سایت به بلوار دانشگاه 6110-3) پوشش گیاهی سمت غرب سایت
62فصل پنجم : فرایند طراحی 78 1-5) تحلیل سایت 792-5) مکان یابی بنا در
سایت 803-5) ماکت اتودی اول 844-5) ماکت اتودی اول 845-5) ماکت اتودی
دوم 856-5) ماکت اتودی دوم 857-5)ماکت اتودی سوم 868-5) ماکت اتودی سوم
879-5) ماکت اتودی سوم 87 10-5) ماکت نهایی9111-5) ماکت نهایی
9212-5) ماکت نهایی 92 فهرست نمودارها و جداولفصل سوم : بستر طراحی
421-3) نمودار روند تغییرات بارش ماهانه درایستگاه بابلسر472-3) نموداردرصد
نم نسبي روزانه و روند  تغييرات آن درايستگاه بابلسر47فصل چهارم : برنامه ریزی
فیزیکی 651-4) جدول مساحت فضاهای اصلی 742-4) جدول مساحت فضاهای فرعی
753-4) نمودار دیاگرام روابط فضایی 76

برچسب ها:
برنج

تحقیق مرکز تحقیقات برنج کشور در حجم 94 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق مرکز تحقیقات برنج کشور در حجم 94 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

 • پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون (1391)

  پرسشنامه کیفیت زندگی کاری میرسپاسی,پرسشنامه کیفیت زندگی کاری وال,پرسشنامه والتون,دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون,روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون,کیفیت زندگی کاری دانلود فایل اصلی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون (1391) از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت HSE در حفاری مکانیزه تونل

  HSE,HSE در حفاری مکانیزه تونل,ایمنی در تونل,بررسی HSE در حفاری مکانیزه تونل,بهداشت و محیط زیست,پاورپوینت HSE در حفاری مکانیزه تونل,پاورپوینت مدیریت ایمنی,تونل,دانلود پاورپوینت HSE در حفاری مکانیزه تونل,مدیریت بحران در تونل دانلود فایل اصلی پاورپوینت HSE در حفاری مکانیزه تونل…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق هوش معنوی و تعارف آن از دیدگاههای مختلف

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق هوش معنوی و تعارف آن از دیدگاههای مختلف دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق هوش معنوی و تعارف آن از دیدگاههای مختلف دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هوش…

 • تحقیق زندگی‌نامه شهید مطهری

  تحقیق زندگی‌نامه شهید مطهری برچسب ها: زندگینامه شهید مطهری و روز معلمشهید مطهری کی بودوصیت نامه شهید مطهریشهادت شهید مطهریخصوصیات اخلاقی شهید مطهرینقش شهید مطهری در انقلابآثار شهید مطهریکتاب های شهید مطهری رفتن به سایت اصلی تحقیق زندگی‌نامه شهید مطهری…

 • پیشینه و مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم

  پیشینه و مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم دانلود پیشینه و مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تصمیم ‏ گیری ، تاریخچه و مفاهیم آیا تصمیم ‏ گیری…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بازارمحوری در صادرات,پيشينه تحقيق بازارمحوری و بازاریابی,پيشينه نظري بازارمح,چارچوب نظري بازارمحوری,دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه بازارمحوری و رضایت شغلی,مباني نظري بازارمحوری سازمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری…

 • مبانی نظری تحقیق دیابت

  مبانی نظری تحقیق دیابت دانلود مبانی نظری تحقیق دیابت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباحث نظری دیابت مقدمه دیابت از تعریف تا واقعیت 2 - 1 - 1 - 3 - چاقی ؛…

 • دانلود مقاله مسئولیت مدنی دکتر داروساز در داروخانه از منظر فقه و حقوق

  دانلود مقاله مسئولیت مدنی دکتر داروساز در داروخانه از منظر فقه و حقوق برچسب ها: دانلود مقاله مسئولیت مدنی دکتر داروساز داروخانه منظر فقه حقوق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله مسئولیت مدنی دکتر داروساز در داروخانه از منظر فقه…

 • تحقیق نقش خلاقیت در شکوفایی سازمان

  تحقیق نقش خلاقیت در شکوفایی سازمان برچسب ها: اهمیت خلاقیتتاثیر فرهنگ و محیط بر خلاقیتتعریف خلاقیتتعریفها و مفاهیم خلاقیت و نوآوریتفاوت خلاقیت با نوآوری رفتن به سایت اصلی تحقیق نقش خلاقیت در شکوفایی سازمان دسته بندي : مدیریت جزئیات و…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مدلهای وفاداری و رضایت مشتری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مدلهای وفاداری و رضایت مشتری (فصل دوم پایان نامه) دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مدلهای وفاداری و رضایت مشتری (فصل دوم پایان نامه) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و…

 • پیشینه تحقیق تشريح مفهوم عملكرد

  پیشینه تحقیق تشريح مفهوم عملكرد دانلود پیشینه تحقیق تشريح مفهوم عملكرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد سازمانی تشريح مفهوم عملكرد 2 - 2 - 2 ) تعریف عملکرد سازمانی 2 - 2…

 • بررسی تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی

  بررسی تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی برچسب ها: تغییرات اجتماعیتحولات اجتماعی نشانه شناسیتحلیل محتوابازنماییآثار سینماییتحقیق بررسی تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملیتحولات اجتماعی بر آثار سینمانگین فایل رفتن به سایت اصلی…

 • منشور گردشگری (توریسم)

  منشور گردشگری (توریسم) دانلود منشور گردشگری (توریسم) دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل  منشور گردشگری (توریسم)مصوب نوامبر 1976 ـ ایکوموس معرفی منشور گردشگری (توریسم)مقدمهمبنای عملیمديريت گردشگري در مكان‌هاي عمده ميراثكردار و نگاه منشورتعامل پويا بين گردشگري و…

 • پاورپوینت آمار در آزمايشگاه

  پاورپوینت آمار در آزمايشگاه برچسب ها: آزمايشگاه آمار و داده كاويآمار مقالات آزمایشگاه و تشخیصآمار در آزمايشگاهتحقیق آمار در آزمايشگاهآمار در آزمايشگاهpdf رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آمار در آزمايشگاه دسته بندي : علوم آزمایشگاهی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری

  پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری دانلود پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه بخش اول : مبانی نظری تحقیق 2 - 2 - 1 - مروری بر…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تجهیزات شبکه

  دانلود پاورپوینت با موضوع تجهیزات شبکه برچسب ها: فروشگاه تجهیزات شبکهمعرفی تجهیزات شبکهانواع تجهیزات شبکهتجهیزات شبکه چیستتجهیزات شبکه پسیوتجهیزات شبکه وایرلسلیست تجهیزات شبکهفروش تجهیزات شبکه های کامپیوتری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تجهیزات شبکه دسته بندي :…

 • پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن

  پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن، در 18 اسلاید PPTX قابل ویرایش با افکت جهت ارائه کلاسی دانشجویان عمران،…

 • پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی و تئوری های ورشکستگی مدل های پیش بینی درماندگی مالی

  پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی و تئوری های ورشکستگی مدل های پیش بینی درماندگی مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی و تئوری های ورشکستگی مدل های پیش بینی درماندگی مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی و سلامت روان

  پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی و سلامت روان دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی و سلامت روان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش هیجانی وسلامت روان تعاريف…

 • سلامت و درستی کلام

  سلامت کلام دانلود فایل اصلی سلامت و درستی کلام از سایت دانلود فایل تحقیق سلامت و درستی کلام در حجم 112 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:در بخش اول براي بهتر درك…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 2 - سرشت و منش 2 - 2 -…

 • طرح کسب و کار احداث کارخانه تولید و نصب ایزوگام

  توجیه فنی کارخانه عایق کاری و تولید ایزوگام,تولید ایزوگام و نصب ایزوگام,طرح توجیهی تولید عایق سقف,طرح توجیهی کارخانه ایزوگام,طرح کارافرینی کارخا,طرح کسب و کار احداث کارخانه تولید و نصب ایزوگام,طرح کسب و کار تولید ایزوگام,کارگاه تولیدی ایزوگام دانلود فایل اصلی…

 • طرح کارآفرینی فني ، مالي و اقتصادي توليـد تافي و شكـلات با ظرفيت 600 تن در سال

  طرح کارآفرینی فني ، مالي و اقتصادي توليـد تافي و شكـلات با ظرفيت 600 تن در سال برچسب ها: نمونه طرح توجیهی اقتصادینحوه نگارش طرح توجیهیآموزش نوشتن طرح توجیهی pdfطرح توجیهی چیستمطالعات فنی طرحطرح توجیهی pfsطرح توجیهی بازارتوضیح طرح توجیهی…

 • پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری

  پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری دانلود پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری دسته بندي : برنامه ریزی شهری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایلپاورپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری،در حجم 94 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: تعریف برنامه ریزی :…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نايسرياها

  دانلود پاورپوینت با موضوع نايسرياها برچسب ها: انواع نایسریانایسریا مننژیتیدیسمحیط کشت نایسریادرمان نایسریا گنورهتشخیص آزمایشگاهی نایسریا گنورهگزارش کار نایسریاشکل باکتری نایسریانایسریاسه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نايسرياها دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • پاورپوینت تربيت اسلامى(روش پاداش و تنبيه)

  پاورپوینت تربيت اسلامى(روش پاداش و تنبيه) برچسب ها: تشویق و تنبیه در اسلاممقاله تشویق و تنبیه در اسلامنقش تشویق و تنبیه در یادگیریشیوه های موثر تشویق و تنبیه دانش آموزانتشویق و تنبیه در قرآنبهترین روش تنبیه دانش آموزانانواع تشویقتشویق و…

 • بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌

  بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ برچسب ها: ایزوله نباتات واریاس انتقال ژن مورفولوژيكي رفتن به سایت اصلی بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای خودآگاهی و حل مساله

  ادبیات,پیشینه,تحقیق,خودآگاهی,مساله,مهارتهای,نظری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای خودآگاهی و حل مساله از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای خودآگاهی و حل مساله (فصل دوم) در 50 صفحه در قالب word , قابل ویرایش…

 • پاورپوینت فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر

  بررسی آموزه های معماری,پاورپوینت فتوت نامه های معماری,پاورپوینت فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر,دانلودپاورپوینت فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر,فتوت نامه های معماری,فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر…

 • گستره نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و نظریه های سازگاری اجتماعی

  گستره نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و نظریه های سازگاری اجتماعی دانلود گستره نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و نظریه های سازگاری اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی (فصل 2)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک,دانلود مباني نظري مقاله نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی,مباني نظري بررسی نقش فناوری اطل,مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • پروژه بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن

  09358978227,ICT,بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن,پایان نامه,خرید پروژه,دانلود پایان نامه بررسی تج,دانلود پروژه,دانلود پروژه بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن,کارشناسی ICT,نگار زمانی,هوشمند سازی اماکن دانلود فایل اصلی پروژه بررسی تجهیزات و ادوات…

 • پاورپوینت روانشناسی کودک

  پاورپوینت روانشناسی کودک دانلود پاورپوینت روانشناسی کودک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت روانشناسی کودک ، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اهداف بهداشتی در دوران کودکی و…

 • پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت

  پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت دانلود پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تمرکز مالکیت 2 - 4 - 1 اهمیت تمرکز مالکیت 2 - 4 - 2 تمرکز مالکیت و تأثیر…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای برچسب ها: خصوصیات فروشنده حرفه ایترفند های فروشندگیفروشندگی حرفه ای پوشاکدانلود کتاب فروش حرفه ایمهارت های فروش و بازاریابیتکنیک های فروش موفقآموزش فروشندگی پوشاکفروشنده حرفه ای کیست رفتن به…