رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

برچسب ها:
پایان نامه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازپروژه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازتحقیق رابطه بين هوش معنوي با راهبرد

رفتن به سایت اصلی

رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 131 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهتحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماري در اين تحقيق 100 نفر از مديران زن دبيرستان هاي دولتي شاغل در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. روش جمع آوري داده ها، از طريق پرسشنامه هوش معنوي کينگ و پرسشنامه مديريت تعارض پوتنام و ويلسون بود. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21و  با استفاده از روش هاي آماري ميانگين و انحراف چارکي، آزمون همبستگي پيرسون،تحليل واريانس يک-طرفه و فراواني استفاده شد.نتايج حاکي از آن بود که ميزان هوش معنوي مديران بالاتر از حد مطلوب بود.بين هوش معنوي با مديريت تعارض رابطه مثبت و معنا داري بدست آمد. بين هوش معنوي و دو راهبرد عدم-مقابله و راه حل گرايي مديريت تعارض، رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. دو متغير جمعيت شناختي سابقه خدمت و ميزان تحصيلات تنها با راهبرد راهحلگرايي معنادار شدند. راهبرد غالب مديريت تعارض در بين مديران راهبردراه حل گرايي بود.با توجه به اين‌که هوش معنوي موثر بر مديريت تعارض مي باشد، مي توان نتيجه گرفت که هوش معنوي به عنوان زيربناي باورهاي فرد نقش اساسي را در زمينه هاي گوناگون به ويژه ارتقاء و بهبود مديريت که مديريت تعارض جزئي از آن است، ايفا نمايد. بنابراين، آن‌چه مهم است اين است که صرف نظر از سابقه خدمت و ميزان تحصيلات، بايد شرايطي را فراهم نمود که هوش معنوي مديران در دوران تحصيل و آموزش هاي ضمن خدمت به صورت مداوم توصيه شود. همچنين در مديريت، معنويت مديران باعث ايجاد يک فضاي معنوي در مدارس خواهد شد، لذا پيشنهاد مي شود که مديران به تقويت جنبه هاي معنويت در محيط کار توجه بيشتري شود.مقدمهدر جهان امروز که بطور مداوم همه چيز در حال تغيير و دگرگوني است، هيچ چيز را نمي‌توان يافت که در عرصه زمان و مکان تغيير نيافته باشد. مراکز آموزشي، از جمله سازمان‌هايي هستند که معاف از اين حقيقت نيستند، که نقش حياتي را در جامعه بر عهده دارند (سنجري،1380). در باب اهميت اطلاعات و نحوه وچگونگي استفاده از آن و گستره آن سنجري (1380) اينگونه اظهار نظر مي‌کند که جهان اطلاعاتي و فراصنعتي، نويد رسيدن به شيوه جديد و پيشرفته زندگي را مي‌دهد. براي تحقق اين امر، فرهنگ تفاهم و تعهد بايد در جهت مصالح همگاني و منابع ملي ايجاد شود و توسعه يابد. آموزش و پرورش بايد از گذر مدارس، چگونگي دست يافتن به اين فرهنگ را نشان دهد. مدارس بايد به نيازهاي دانش آموزان پاسخ دهند و مهارت‌ها و ابزارهايي براي موفق شدن در جامعه در حال تغيير را به آنان عرضه كنند.معنويت  امري همگاني است و همانند هيجان، درجات و جلوه‌هاي مختلفي دارد؛ ممکن است هشيار يا ناهشيار، رشديافته يا غير رشديافته، سالم يا بيمارگونه، ساده يا پيچيده و مفيد يا خطرناک باشد (وگان ، 2002). ايمونز  تلاش کرد معنويت را بر اساس تعريف گاردنر  از هوش، در چارچوب هوش مطرح نمايد. وي معتقد است معنويت مي‌تواند شکلي از هوش تلقي شود؛ زيرا عملکرد و سازگاري فرد (مثلاً سلامتي بيشتر) را پيش بيني مي‌کند و قابليت‌هايي را مطرح مي‌کند که افراد را قادر مي‌سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسي داشته باشد. هر چند که تحقيقات زيادي در حيطه رشد و تحول هوش معنوي  صورت نگرفته است و نيازمند تحقيقات تجربي ـ کيفي است، ولي مي‌توان گفت که استعداد اين هوش در افراد مختلف، متفاوت است و در اثر برخورد با محيط‌هاي غني که سؤالات معنوي را بر مي‌انگيزاند، به تدريج تحول يافته و شکل مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد هوش معنوي از روابط فيزيکي و شناختي فرد با محيط پيرامون خود فراتر رفته و وارد حيطه شهودي و متعالي ديدگاه فرد به زندگي خود مي‌گردد. اين ديدگاه شامل هم? رويدادها و تجارب فرد مي‌شود که تحت تأثير يک نگاه کلي قرار گرفته‌اند. فرد مي‌تواند از اين هوش براي چارچوب‌دهي و تفسير مجدد تجارب خود بهره گيرد. اين فرايند قادر است از لحاظ پديدارشناختي به رويدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصي بيشتري  بدهد (نازل ، 2004). هوش معنوي براي حل مشکلات و مسائل مربوط به معناي زندگي و ارزش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد (ويگلزورث ،  2004 به نقل از: سهرابي، 1385). ايمونز (2000) هوش معنوي را شامل پنج مؤلفه مي‌داند که يکي از آن‌ها، توانايي براي سود بردن از منابع معنوي براي حل مسأله است. بسياري از افراد در معنا بخشيدن به پديده‌هاي مختلف زندگي که ممکن است براي آنان سخت و دشوار باشد از باورهاي ديني سود مي‌برند و اين مسأله مي‌تواند تا حد زيادي به سازگاري آنان کمک کند . تعارض و تضاد يك نزاع، مشاجره يا تقابل نيروهاي موجود بين نيازهاي اوليه و نيازهاي معنوي، مذهبي و منظرهاي اخلاقي و از طرف ديگر، ناسازگاري طرز فكر و تصورات بين دو نفر يا بيشتر را توضيح مي‌دهد، بسياري از مديران تضاد را در سازمان اجتناب ‎ناپذير مي‌دانند و معتقد هستند كه نمي‎توان از ايجاد آن جلوگيري كرد، اما مي‎توان آن را به حداقل رساند. براي حل تعارض‌ها، راهبردهاي متفاوتي به کار گرفته مي‌شود. تحقيق‌هاي بسياري هوش را در حل تعارض ها مهم داشته است (رضائيان،1380). تعارض، جزئي طبيعي و عادي از زندگي روزمره ما و واقعيتي است که بشر در طول تاريخ با آن آشنا بوده ولي متأسفانه به دليل عدم مديريت صحيح، بيشتر به ستيزه جويي و دشمني مبدل شده است. لذا امروز، افراد پيشينه ناخوشايندي از آن دارند و به تعارض به عنوان يک پديده منفي نگاه مي‌کنند (مؤسسه آلند ايسلندپيس ،2002). فهرست مطالبفصل اول  :مقدمه 1-1- کليات    21-2- بيان مسأله    41-3- ضرورت و اهميت    71-4-  اهداف پژوهش    91-5- سؤال هاي پژوهش    101-6- تعريف مفهومي متغيرها    101-6-1- هوش معنوي    101-6-2- مديريت تعارض     111-6-3- راهبردهاي مديريت تعارض    111-7- تعريف عملياتي متغيرها    131-7-1-هوش معنوي    131-7-2-مديريت تعارض    13فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش2- مباني نظري    152-1- مقدمه    152-2-1- هوش معنوي    152-2-1-1- تعاريف هوش معنوي    182-2-1-2-1- مدل وگان    272-2-1-2- مدل‌هاي هوش معنوي    272-2-1-2-2- مدل بروس ليچفيلد    272-2-1-2- 3- مدل ايمونز    272-2-1-2-4- مدل کينگ    282-2-1-3- کاربرد هوش معنوي در محيط کار    332-2-1-4- هوش معنوي مبتني بر آموزه هاي اسلامي    342-2-1-4-1- مؤلفه هاي هوش معنوي در اسلام از ديدگاه جامي    352-2-1-5- معنويت، هوش معنوي    362-2-1-6- معنويت و سازمان    352-2-1-7- معنويت اسلامي    372-2-1-7-1- اخلاق    372-2-1-7-2- عرفان    382-2-1-8- معنويت اسلامي در سازمان و نتايج آن    382-2-2- مفهوم تعارض    392-2-2-1- جايگاه تعارض در مديريت    402-2-2-2-تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب    432-2-2-3- انواع تعارض    432-2-2-4- سطوح تعارض    452-2-2-5-تعارض سرد و گرم    492-2-2-6- مدل‌هاي تعارض    512-2-2-7- دلايل بروز تعارض    562-3- بررسي پيشينه تحقيق    602-4- جمع بندي و نتيجه گيري    68فصل سوم: روش پژوهش3- روش پژوهش    713 – 1- مقدمه    713- 2- روش پژوهش    713-3- جامعه آماري    713-4- نمونه و روش نمونه گيري    713-5- ابزار پژوهش    723-5-1- مقياس هوش معنوي    723-5-2- مقياس مديريت تعارض    723-6- روايي وپايايي آزمون    733-6-1- روايي و پايايي مقياس    733-6-2- روايي و پايايي مقياس    743-7- روش جمع آوري اطلاعات    743-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    753-9- خلاصه فصل سوم    75فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها4- تجزيه و تحليل داده‌ها    784- 1-  مقدمه    784-2- يافته‌هاي پژوهش    784-2-1- اطلاعات جمعيت شناختي    784-1- 2- -1-2-ارائه دا ده هاي تحقيق    804-3-آزمون سؤال هاي پژوهش    834-3-1- آمار استنباطي    834-3-1-1- سؤال اول آيا ميزان هوش معنوي مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز در حد مطلوب است؟    834-3-1-2- سؤال دوم آيا بين هوش معنوي با مديريت تعارض رابطه وجود دارد؟    844-3-1-3- سؤال سوم:آيا بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض رابطه وجود دارد؟    854-3-1-4- سؤال چهارم آيا بين افراد با سوابق کاري مختلف از لحاظ هوش معنوي و راهبردهاي مديريت تعارض تفاوت وجود دارد؟    854-3-1-5- سؤال پنجم آيا بين مديران با ميزان تحصيلات متفاوت از لحاظ هوش معنوي و راهبردهاي مديريت تعارض تفاوت  وجود دارد؟    884-3-1-6- سؤال ششم راهبرد غالب مديريت تعارض مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز کدام است؟    894-3-1- خلاصه فصل چهارم    92فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري5-1- مقدمه    945-2- بحث و نتيجه گيري    945-3- نتيجه گيري نهايي    1025-4- محدوديت ها    1035-4-1- محدوديت‌هاي اجرايي    1035-4-2- محدوديت‌هاي پژوهشي    1035-5-پيشنهادها    1045-5-1-پيشنهادهاي کاربردي    1045-5-2-پيشنهادهاي پژوهشي    105فهرست منابع ومآخذمنابع فارسي    106منابع انگليسي    109پيوست    113

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1482
مشاهده

کد فایل:11214
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۳
حجم فایل ها:1187

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازپروژه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازتحقیق رابطه بين هوش معنوي با راهبرد

 • پاورپوینت زندگی نامه دکتر حسابی

  پاورپوینت زندگی نامه دکتر حسابی دانلود پاورپوینت زندگی نامه دکتر حسابی دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : سال های ابتدایی زندگی دکتر حسابی تحصیلات بازگشت به ایران تدریس فعالیت های علمی و اجتماعی جوایز…

 • مسائل مربوط به مديريت استراتژيك

  مدیریت استراتژیک دانلود فایل اصلی مسائل مربوط به مديريت استراتژيك از سایت دانلود فایل تحقیق مسائل مربوط به مديريت استراتژيك در حجم 41 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:ابعاد تصميمات استراتژيك:كداميك از…

 • پیشینه و مبانی نظری دارایی و شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام

  پیشینه و مبانی نظری دارایی و شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام دانلود پیشینه و مبانی نظری دارایی و شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پاورپوینت روش های مقابله با حملات در شبکه های بی سیم

  پاورپوینت روش های مقابله با حملات در شبکه های بی سیم برچسب ها: امنیت در شبکه های بیسیم pdfانواع حملات در شبکه های حسگر بی سیمامنیت در شبکه های حسگر بی سیمامنیت در شبکه های بیسیمpptامنیت در شبکه های بی…

 • بررسی انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

  بررسی انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور برچسب ها: پایان نامه بررسی انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محورپروژه بررسی انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محورمقاله بررسی انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع شبیه سازی قالبگیری فشاری

  دانلود پاورپوینت با موضوع شبیه سازی قالبگیری فشاری برچسب ها: شرايط شبيه سازي فرايند و قالبگيري تكنولوژي قالبگيري فشاري آشنايي اجمالي با مواد مورد استفاده در فرايند قالبگيري فشاريقالبگيري فشاري مواد ترموستانواع قالبهاي فشاري رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت کاداستر

  پاورپوینت کاداستر,ثبت زمین,دانلود پاورپوینت کاداستر,سیستم اطلاعات زمین,سیستمهای اطلاعاتی,قطعات زمین,کاداستر,مفهوم LIS,نقشه برداری دانلود فایل اصلی پاورپوینت کاداستر از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل آشنایی با اصول و تعاریف کاداستر ، در حجم 127 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی خدمات کامپیوتری و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل

  پروژه کارآفرینی تعمیرات موبایل,توجیه فنی راه اندازی تعمیر و نگهداری موبایل,توجیه مالی اقتصادی خدمات کامپیوتری,خرید پروژه کارآفرینی خدمات رایانه ای,دانلود امک,طرح تعمیرات موبایل,طرح توجیهی خدمات کامپیوتری,طرح خدمات کامپیوتری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی خدمات کامپیوتری و…

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های سبکهای رهبری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش سبک رهبری تفویضی,پيشينه تحقيق سبک های رهبری لیکرت,چارچوب نظري سبک رهبری مشا,دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف ابعاد شناخت شناسی,فصل دوم پايان نامه ارشد سبک رهبری چیست,مباني نظري سبک های رهبری هرسی و بلانچارد دانلود فایل اصلی…

 • تحقیق مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران

  تحقیق مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران,رشد شناختی دانلود فایل اصلی تحقیق مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران از سایت دانلود فایل مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران در حجم 131…

 • پاورپوینت درمورد مدیریت ریسک

  انواع مختلف ريسک,پارادايم مديريت ريسک,پاورپوین درمورد مدیریت ریسک,تعریف مدیریت ریسک,ریسک خطرناک,ریسک سوداگرانه,عناصر اصلي ريسك,مديريت ريسک ناملموس,وظايف پيوسته در مديريت ريسک دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد مدیریت ریسک از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوین درمورد مدیریت ریسکقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري خلاقیت,پيشينه پژوهش خلاقیت,پيشينه تحقيق خلاقیت,پيشينه نظري مولفه های خلاقیت,چارچوب نظري نظریه های خلاقیت,دانلود مباني نظري سبک های خلاقیت,فصل دوم خلاقیت شغلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش خلاقیت,مباني نظري ویژگی های خلاقیت دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال نارسایی توجه بیش فعالی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال نارسایی توجه بیش فعالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی یک اختلال…

 • ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000

  ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000 دانلود ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000 دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اخلاق حسابرسي در…

 • پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون (1391)

  پرسشنامه کیفیت زندگی کاری میرسپاسی,پرسشنامه کیفیت زندگی کاری وال,پرسشنامه والتون,دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون,روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون,کیفیت زندگی کاری دانلود فایل اصلی پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون (1391) از سایت دانلود فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگري

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگري دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : پرخاشگري 2 - 6 - 1 - تعريف پرخاشگري 2 - 6 - 2…

 • پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری (فصل 2 )

  اختلالات,پیشینه,تحقیق,فصل,یادگیری دانلود فایل اصلی پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری (فصل 2 ) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری (فصل دوم) در 32 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت…

 • پاورپوینت امیرکبیر

  پاورپوینت امیرکبیر دانلود پاورپوینت امیرکبیر دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل سال 1222 هجری قمری، محمدتقی امیرکبیر به دنیا آمد. پدرش، کربلایی محمد قربان بود که در خانه قائم مقام فراهانی آشپزی می کرد. محمدتقی…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي روش توليد بوش سيلندر اتومبيل

  دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي روش توليد بوش سيلندر اتومبيل برچسب ها: گزارش کاراموزي روش توليد بوش سيلندر اتومبيلکاراموزي روش توليد بوش سيلندر اتومبيلکارورزي روش توليد بوش سيلندر اتومبيلدانلود گزارش کارآموزي روش توليد بوش سيلندر اتومبيلتوليد بوش سيلندر اتومبيل رفتن…

 • تحقیق بررسی رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان

  پایان نامه رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,پروژه رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,تحقیق بررسی رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,تحقیق ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان دانلود فایل…

 • بررسی نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی

  بررسی نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی برچسب ها: بررسی نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعیتحقیقتحقیق نقش قرآن در زندگیزندگی فردی و احتماعیمؤلفه های اعجاز در قرآنویژگی های قرآننقش قران در زندگی…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 13 2 - 2 - مدیریت…

 • مجموعه تم پاورپوینت مهندسی کشاورزی

  مجموعه تم پاورپوینت مهندسی کشاورزی دانلود مجموعه تم پاورپوینت مهندسی کشاورزی دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل مجموعه تم پاورپوینت مهندسی کشاورزی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و…

 • ادبیات نظری تحقیق بازی، اسباب بازی

  ادبیات نظری تحقیق بازی، اسباب بازی دانلود ادبیات نظری تحقیق بازی، اسباب بازی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : - تعریف بازی برای بازی تعاریف متعدّدی بیان شده است…

 • پاورپوینت درباره دبی سنجی پره دوار

  پاورپوینت درباره دبی سنجی پره دوار دانلود پاورپوینت درباره دبی سنجی پره دوار دسته بندي : صنعتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره دبی سنجی پره دوار ،در حجم 17 اسلاید قابل ویرایش،در قالب پاورپوینت فرمت pptx. بخشی از…

 • پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال

  پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال دانلود پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آمادگی جسمانی در والیبال؛ در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی…

 • پیشینه و مبانی نظری فن آوری اطلاعات

  پیشینه و مبانی نظری فن آوری اطلاعات دانلود پیشینه و مبانی نظری فن آوری اطلاعات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فن آوری اطلاعات مقدمه فن آوری اطلاعات پديده اي است که از به…

 • پيشينه پژوهش نظریه های خودتنظیمی

  پيشينه پژوهش نظریه های خودتنظیمی دانلود پيشينه پژوهش نظریه های خودتنظیمی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل یادگیری خود تنظیمی به اعتقاد روان شناسان هر رفتاری که از ما سر می زند ، معلول…

 • پاورپوینت تریپس پنبه

  پاورپوینت تریپس پنبه برچسب ها: سم عسلک گلابیسنک پنبهدرمان عسلک گیاهآفت عسلک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تریپس پنبه دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع تریپس پنبه    ، در قالب ppt…

 • فصل دوم پايان نامه ارشد نقش استرس در بروز بيماري ها

  فصل دوم پايان نامه ارشد نقش استرس در بروز بيماري ها دانلود فصل دوم پايان نامه ارشد نقش استرس در بروز بيماري ها دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل 4 - 2 - 2 - استرس…

 • سوالات تخصصی فراگیر دستگاههای اجرایی (آموزش و پرورش)

  استخدامی آموزش و پرورش دانلود فایل اصلی سوالات تخصصی فراگیر دستگاههای اجرایی (آموزش و پرورش) از سایت دانلود فایل این مجموعه شامل سوالات تخصصی آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی (آموزش و پرورش) همراه با پاسخنامه که شامل موارد زیر می باشد:فنون…

 • پاورپوینت تعیین جهت قبله و وقت نماز

  پاورپوینت تعیین جهت قبله و وقت نماز برچسب ها: تعیین جهت قبله و وقت نماز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تعیین جهت قبله و وقت نماز دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تعیین…

 • پاورپوینت نكاتي در مورد صعود به كوه

  پاورپوینت نكاتي در مورد صعود به كوه برچسب ها: آموزش کوهنوردیpdfنکات مهم کوهنوردیمطالب علمی کوهنوردیمطالب جالب کوهنوردیجملات زیبا در مورد کوهنوردی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نكاتي در مورد صعود به كوه دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت…

 • بررسی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان

  بررسی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان برچسب ها: تحقیق رفتارهای ضدتولیدمبانی نظری پنج عامل بزرگ شخصیتمقاله رفتارهای شهروندی سازمانیبررسی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای…

 • پیشینه و مبانی نظری افت تحصيلي و تکرار پایه

  پیشینه و مبانی نظری افت تحصيلي و تکرار پایه دانلود پیشینه و مبانی نظری افت تحصيلي و تکرار پایه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه افت تحصيلي و تکرار پایه…